Dhow fishing boat ashore, Zanzibar

Dhow fishing boat ashore, Zanzibar

Dhow fishing boat ashore, Zanzibar